Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Leave a comment

 

??c ?i?m n?i b?t c?a Samsung Galaxy S9+ 64GB

B? s?n ph?m chu?n: Pin,S?c,H?p,Sách h??ng d?n,Tai nghe,Cây l?y sim,?p l?ng
Samsung Galaxy S9 Plus, siêu ph?m smartphone hàng ??u trong th? gi?i Android ?ã ra m?t v?i màn hình vô c?c, camera chuyên nghi?p nh? máy ?nh và hàng lo?t nh?ng tính n?ng cao c?p ??y h?p d?n.

Thi?t k? hoàn thi?n h?n

Không có m?t s? l?t xác v? thi?t k?, Samsung Galaxy S9 Plus n?m nay ch? c?i ti?n m?t vài ?i?m thi?t k? ?ã quá hoàn h?o t? th? h? Galaxy S8 tr??c ?ây. V?n là khung kim lo?i k?t h?p 2 m?t kính c??ng l?c ???c bo cong các c?nh ??y “quy?n r?” và hi?n ??i.

“Màn hình vô c?c” trên Samsung S9 Plus ???c làm m?ng h?n ? các c?nh vi?n cho tr?i nghi?m s? d?ng ?n t??ng h?n, kích th??c máy thu g?n l?i giúp c?m n?m s? d?ng thu?n ti?n.

galaxys9tim

“Màn hình vô c?c” trên Samsung S9 Plus ???c làm m?ng h?n ? các c?nh vi?n cho tr?i nghi?m s? d?ng ?n t??ng h?n, kích th??c máy thu g?n l?i giúp c?m n?m s? d?ng thu?n ti?n.

Màn hình siêu nét

??c tr?ng là màn hình l?n nên chi?c Samsung Galaxy S9 Plus s? s? h?u màn hình có kích th??c 6.2 inch v?i ?? phân gi?i 2K+ (1440 x 2960 Pixels) cho ch?t l??ng hi?n th? siêu s?c nét.

Máy v?n s? trung thành v?i t?m n?n Super AMOLED và ???c b?o v? b?i t?m kính c??ng l?c Corning Gorilla Glass 5 cao c?p.

 

??t phá công ngh? camera trên smartphone

Samsung Galaxy S9 Plus là chi?c smartphone ??u tiên s? h?u kh? n?ng thay ??i kh?u ?? nh? máy ?nh chuyên nghi?p, phá v? gi?i h?n t?n t?i b?y lâu nay. B?n có th? s? d?ng kh?u ?? F/1.5 ch?p sáng ??p h?n vào ban ?êm hay F/2.4 ?? ch?p rõ nét h?n v?i ánh sáng ban ngày.

Samsung c?ng mang camera kép lên Galaxy S9 Plus, nh? v?y chi?c smartphone này có kh? n?ng zoom quang h?c 2X rõ nét c?ng nh? ch?p nh?ng b?c ?nh xóa phông ??y ngh? thu?t.

Quay phim siêu ch?m Super Slow Motion

B?n t?ng b? ?n t??ng b?i nh?ng th??c phim quay siêu ch?m ??y ?n t??ng trên các b? phim bom t?n chi?u r?p, nay v?i Samsung Galaxy S9 Plus, chính b?n là ng??i sáng t?o nên chúng. Kh? n?ng quay chuy?n ??ng ch?m h?n g?p 4 l?n th? h? Galaxy S8 c?c kì ?n t??ng.

Bi?u t??ng c?m xúc t? chính khuôn m?t b?n

T? bây gi?, b?n có th? t? do sáng t?o nh?ng thông ?i?p hình ?nh c?c kì vui nh?n b?ng chính khuôn m?t c?a mình. Samsung S9 Plus có kh? n?ng ghi l?i hình ?nh, c?m xúc c?a b?n ?? t?o nên nh?ng b? bi?u t??ng c?m xúc v?i công ngh? mô ph?ng th?c t? ?o tiên ti?n.

B?o m?t hoàn h?o h?n

S? k?t h?p gi?a nh?n di?n m?ng m?t và khuôn m?t mang ??n kh? n?ng b?o m?t hoàn h?o và thu?n ti?n h?n cho Samsung S9 Plus trong m?i ?i?u ki?n s? d?ng. Ch?a k? b?n v?n có c?m bi?n vân tay ??t ? m?t sau n?u b?n ?a thích s? d?ng tính n?ng này h?n.

 

Hi?u n?ng hàng ??u

Ch?c ch?n r?i, dòng Samsung Galaxy S luôn m?nh m? v??t tr?i m?i khi ra m?t. Th? h? S9 Plus ???c trang b? vi x? lý Exynos 9810 8 nhân 64 bit hàng ??u hi?n nay k?t h?p cùng b? nh? RAM lên ??n 6 GB và b? nh? trong 64 GB. Máy s? s? d?ng h? ?i?u hành Android 8.0 khi ra m?t cùng giao di?n ??c quy?n c?a Samsung.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *